Sprzęt demo

Dysponujemy sprzętem demonstracyjnym. Aby wypożyczyć jeden z naszych zestawów demo, skontaktuj się z nami

Warunki wypożyczenia są indywidualnie ustalane z Pracownikiem Aplauz. Zastrzegamy prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu w uzuasadnionych sytuacjach.