Sprzęt demo

Dysponujemy sprzętem demonstracyjnym. Aby wypożyczyć jeden z naszych zestawów demo, skontaktuj się z nami

Warunki wypożyczenia są indywidualnie ustalane z Pracownikiem Aplauz. Zastrzegamy prawo do odmowy wypożyczenia sprzętu w uzuasadnionych sytuacjach.

  • Sennheiser
  • Neumann
  • Alcons
  • QSC
  • AVE
  • Hartke
  • Amphenol
  • Belden
  • Schill