Serwis

Witamy na stronie Biura Obsługi Posprzedażnej Aplauz

Wiemy, że zajmowanie się reklamacją jest dla Ciebie niepotrzebnym kłopotem. Dlatego pracownicy firmy Aplauz są zaangażowani w to, by naprawa przebiegła jak najszybciej i bez zakłóceń.

Aby zgłosić uszkodzenie produktu, wypełnij ZGŁOSZENIE SERWISOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące reklamacji, sprawdź nasz FAQ
Jeśli tam nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami

Zgodność z RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujmy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplauz sp. z o.o., ul. Graniczna 19, 05-092 Łomianki

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usługi gwarancyjnej/reklamacyjnej - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie reklamacji

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcia zgłoszenia reklamacyjnego