• TeamConnect CB1 Combox - Zdjęcie nr 1
  TeamConnect CB1 Combox - Zdjęcie duże nr 1
 • TeamConnect CB1 Combox - Zdjęcie nr 2
  TeamConnect CB1 Combox - Zdjęcie duże nr 2

TeamConnect CB1 Combox

TeamConnect dba o Twoje spotkanie. Ty skup się na biznesie.
Nr. katalogowy: 506235
Zapytaj o dostępność

TeamConnect dba o Twoje spotkanie. Ty skup się na biznesie.

Sennheiser TeamConnect to kompletny profesjonalny system audio przeznaczony do wyposażenia sal konferencyjnych, gdzie wymagany jest dostęp do infrastruktury teleinformatycznej, a szczególnie do połączenia internetowego oraz telefonicznego. Ze względu na optymalizację pod kątem zrozumiałości mowy, wszystkie komponenty systemu TeamConnect, takie jak mikrofony oraz głośniki, zostały ze sobą idealnie zestrojone. Korzystając z takich narzędzi biznesowych jak iPad czy notebook mamy możliwość natychmiastowego rozpoczęcia spotkania. Wszystkie niezbędne składniki są dostarczane przez Sennheiser z podstawowym przesłaniem: Ty dbasz o swój interes, a Sennheiser dba o prowadzenie rozmów na spotkaniach.

WŁAŚCIWOŚCI

 • Możliwość prowadzenia tele- oraz web konferencji przy wykorzystania połączenia ze stacjonarną linią telefoniczną oraz PC/VoIP
 • Jedno rozwiązanie o dużych możliwościach zastosowań
 • Łatwość obsługi przy użyciu aplikacji iOS lub każdego urządzenia sieciowego za pośrednictwem aplikacji serwerowych
 • Bezproblemowe działanie z praktycznie każdym urządzeniem mobilnym
 • Najwyższa jakość audio gwarantowana przez Sennheiser
 • Wysoka efektywność spotkań na odległość ze względu na dużą zrozumiałość mowy oraz wysoką jakość audio
 • Kompletne rozwiązanie audio dla typowych sal konferencyjnych
 • Minimalne nakłady na administrowanie oraz konserwację systemu

Specyfikacja dla architektów

SL TeamConnect CUCB1

 • Kompletny profesjonalny system audio przeznaczony do prowadzenia telekonferencji oraz połączeń internetowych w standardowych salach konferencyjnych, który składa się z jednostki centralnej, urządzenia combox oraz innych komponentów, takich jak mikrofony oraz aktywne głośniki.
 • Jednostka centralna powinna oferować funkcję automatycznego miksera zapewniającego profesjonalną jakość audio przy współpracy z wieloma mikrofonami w trakcie prowadzenia telekonferencji i połączeń z wykorzystaniem aplikacji internetowych. Ponadto powinna zapewniać zaawansowane możliwości miksowania oraz konfiguracji sygnałów.
 • Wszystkie urządzenia działające w systemie powinny być podłączone do jednostki centralnej.
 • Urządzenie combox powinno być interfejsem audio systemu. Powinno być ono używane do zapewnienia połączenia USB oraz zestawu słuchawkowego audio do systemu oraz przetwarzania komputerowego sygnału audio, jak również zapewnić możliwość podłączenia do systemu telefonicznego zestawu słuchawkowego lub firmowej linii telefonicznej. Połączenie między jednostką centralną a urządzeniem combox powinno być dokonywane za pośrednictwem standardowego przewodu CAT5.
 • Jednostka centralna powinna cechować się charakterystyką częstotliwościową w zakresie 20 – 22000 Hz. Równoważny poziom szumów wejściowych (EIN) powinien wynosić -124 dBu przy 22 kHz przy maksymalnym wzmocnieniu i Rs = 150 omów. Całkowite zniekształcenia harmoniczne oraz szumy powinny być niższe niż 0,02%, zakres dynamiki powinien wynosić 100 dB (nie A-ważony), a przesłuch powinien być niższy niż -91 dB (rel. 17 dBu). Częstotliwość próbkowania powinna wynosić 48 kHz, a konwertery A/D – D/A powinny być 24-bitowe.
 • Jednostka centralna powinna być wyposażona w interfejs telefoniczny TELCO z dwoma gniazdami RJ-11: jedno do połączenia z analogową siecią firmową oraz drugie do podłączenia telefonu analogowego. Dodatkowa obecność portu Ethernet (RJ-45) powinna zapewnić możliwość połączenia z siecią komputerową. Jednostka centralna powinna posiadać port kontroli RS-232, który zapewni możliwość podłączenia systemu kontroli mediów innych producentów (Creston, AMX itp.) oraz gniazdo łączności z combox (RJ-45). Ponadto jednostka centralna powinna posiadać port USB 2.0 do połączenia z komputerem PC w celu umożliwienia konfiguracji ustawień, których zmiana powinna być również możliwa za pośrednictwem portu RS-232 lub sieci (port Ethernet). Do jednostki centralnej powinno być dołączone oprogramowanie konfiguracyjne PC „Configuration Manager”, a także wszystkie inne komponenty.
 • Jednostka centralna powinna być wyposażona w osiem wejść mic/line pozwalających na podłączenie mikrofonów oraz/lub źródeł sygnału liniowego. Wejścia mic/line powinny akceptować sygnał wejściowy o poziomie od -65 dBu do +17 dBu. Każde z wejść mic/line powinno zapewniać zasilanie fantomowe 24 V. Dodatkowo powinny być zapewnione dwa wejścia audio do podłączenia tylko urządzeń o sygnale liniowym. Wejścia sygnału liniowego powinny akceptować sygnał o maksymalnym poziomie 17 dBu. Impedancja wejściowa powinna wynosić 10 kiloomów w trybie symetrycznym.
 • Jednostka centralna powinna posiadać osiem wyjść audio, którymi przekazywany jest sygnał audio do aktywnych głośników lub innych urządzeń audio. Złącze wyjściowe powinno dostarczać sygnał o nominalnym poziomie 0 dBu i maksymalnym poziomie 17 dBu, przy impedancji wyjściowej wynoszącej 50 omów. Jednostka centralna powinna być zasilana napięciem 12 V DC, które jest dostarczane za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza sieciowego (100-240 V AC, 47/63 Hz).
 • Jednostka centralna powinna posiadać wymiary umożliwiające jej umieszczenie w obudowach rack i na jej wyposażeniu powinny znajdować się uszy montażowe rack 19".

Przy użyciu oprogramowania „Configuration Manager” wejścia mic/line jednostki centralnej powinny być konfigurowane przy użyciu następujących ustawień:

 1. Echo cancellation – efektywne eliminowanie echa w celu poprawy jakości audio. Dwa z ośmiu wyjść powinny być wybierane jako wzorce dla eliminowania echa akustycznego. Jeśli żaden z ośmiu kanałów wyjściowych nie spełnia wymogów eliminowania echa, powinny być wybrane dwa wirtualne kanały referencyjne do eliminowania echa.
 2. Push to talk – konfigurowanie trybu PTT dla podłączonego mikrofonu.
 3. Noise cancellation – ograniczanie szumów tła obecnego w pomieszczeniu spotkań
 4. Automatic level control – pozwala utrzymać stały poziom audio w celu zapewnienia zrozumiałości słów.
 5. Non-linear processing – opcje: Aggressive, Medium, Soft lub Off – powinny być ustawiane w zależności od poziomu szumów obecnych w pomieszczeniu.

 • Oprogramowanie powinno umożliwiać skonfigurowanie trzech kanałów procesora z różnymi ustawieniami audio (filtr, kompresor, itp.).
 • Ustawienia kanałów procesora mogą być zastosowane do jednego lub kilku wybranych wejść lub wyjść.
 • Oprogramowanie powinno oferować opcje Device Toolbox oraz Mixer Console. Moduł Device Toolbox powinien zawierać listę popularnych urządzeń audio z presetami ich ustawień audio. Powinna istnieć możliwość zastosowania w kanałach audio jednostki centralnej presetów ustawień audio wymienionych urządzeń.
 • Moduł Mixer Console powinien umożliwiać przesyłanie sygnału wejściowego audio do odpowiednich wyjść audio przy użyciu tablicy matrycowej. Wszystkie ustawienia konfiguracji zmieniane z poziomu oprogramowania powinny być zapamiętywane jako presety na jednym z czterech pól pamięci.
 • Przy użyciu aplikacji komunikacyjnej iOS „TeamConnect” dla iPada/iPhone'a lub też innej dostępnej z poziomu komputera, powinno być możliwe zdalne kontrolowanie pracy jednostki centralnej. Używane oprogramowanie dialera powinno zapewniać możliwość ustanowienia połączenia telefonicznego w celu przeprowadzenia telekonferencji i powinno zawierać takie funkcje jak: wybór i zastosowanie wcześniej zapisanych presetów z ustawieniami, regulacja głośności oraz dostęp do książki numerów telefonicznych.
 • Urządzenie combox powinno działać w trybie „plug and play”. Powinno ono posiadać gniazdo (RJ-45) umożliwiające połączenie z jednostką centralną, a także port USB 2.0, który zapewnia połączenie z PC w celu przetwarzania sygnału audio w internetowych aplikacjach konferencyjnych. Dostępne powinno być gniazdo zestawu nagłownego (RJ-9) w celu umożliwienia podłączenia telefonicznego zestawu słuchawkowego lub złącza zestawu telefonicznej linii firmowej.
 • Dodatkowo combox powinien być wyposażony w port GPIO pozwalający na podłączenie zewnętrznych przełączników lub wskaźników statusu pracy. Funkcje styków portu GPIO powinny być następujące: styk 1: kontrola wyciszenia mikrofonu; styk 2: status wyciszenia mikrofonu; styk 3: kontrola połączenia on/off; styk 4: status połączenia on/off; styk 5: prąd zasilający 5 V DC; styk 6: masa. Combox powinien posiadać wskaźnik włączonego zasilania na ścianie przedniej.
 • Charakterystyka częstotliwościowa urządzenia combox powinna zawierać się w zakresie 40 – 3300 Hz (THD). Szumy powinny być mniejsze niż 0,04% przy maksymalnym poziomie ze wzmocnieniem 0 dB przy 1 kHz. Zakres dynamiki powinien być większy niż 84 dB (nie A-ważony).
 • Wymiary obudowy powinny być następujące: jednostka centralna: 432 × 191 × 51 mm (17" × 7,5" × 2"), combox: 119 × 143 × 44 mm (4,7" × 5,6" × 1,7"). Przybliżona masa urządzeń powinna być następująca: jednostka centralna: 2,25 kg (4,5 lbs.), combox: 0,75 kg (1,51 lbs.).
 • Systemem tym powinien być Sennheiser SL TeamConnect CUCB1.

Dane techniczne

Rodzaj systemu System konferencyjny
Zastosowanie Instalacja stała
Obudowa Do montażu pod blatem/stołem
Nazwa systemu TeamConnect
Pasmo przenoszenia 40-3300 Hz
Wymiary 11,9 x 14,3 x 4,4 cm
Waga 0,75 kg
Odstęp sygnał-szum < 0.04 %
Napięcie zasilania 100-240 V AC
Temperatura pracy 0-40 °C
Napięcie wyjściowe +12 V
Zakres temperatury -30 do +85 °C (przechowywanie)