• KMR 82 i mt - Zdjęcie nr 1
    KMR 82 i mt - Zdjęcie duże nr 1

KMR 82 i mt

Długa wersja klasycznego mikrofonu superkierunkowego typu shotgun, wyposażona w przełącznik wyboru filtra górno i dolnoprzepustowego. Doskonałe tłumienie pozaosiowe (boczne i tylne). Eliminacja zabarwień.
Nr. katalogowy: N006879
Zapytaj o dostępność

Długa wersja klasycznego mikrofonu superkierunkowego typu shotgun, wyposażona w przełącznik wyboru filtra górno i dolnoprzepustowego. Doskonałe tłumienie pozaosiowe (boczne i tylne). Eliminacja zabarwień.

Długa wersja klasycznego mikrofonu superkierunkowego typu shotgun, wyposażona w przełącznik wyboru filtra górno i dolnoprzepustowego. Doskonałe tłumienie pozaosiowe (boczne i tylne). Eliminacja zabarwień.
 
KMR 82 jest długim mikrofonem o charakterze superkierunkowym typu shotgun, która to cecha utrzymuje się w zakresie kąta akceptacji niezależnie od częstotliwości.
 
Zaletą takiego mikrofonu jest to, iż źródło dźwięku, na przykład, głos aktora na scenie, zostanie reprodukowane bez zmiany ogólnej równowagi dźwiękowej mimo zmian jego położenia.
 
Zastosowanie
Długie mikrofony superkierunkowe są szczególnie przydatne w sytuacjach, w których mikrofon nie może być umieszczony w żądanej odległości od źródła dźwięku, celem uzyskania wystarczająco głośnego sygnału.
 
Typowym zastosowaniem tego mikrofonu są nagrania filmowe i wideo, w których mikrofon powinien znajdować się poza kadrem.
KMR 82 jest bardzo często wykorzystywany podczas nagrań na planie.
 
Charakterystyka akustyczna
Zasadniczo, mikrofony superkierunkowe Neumann są kombinacją cech przetwornika ciśnieniowo-gradientowego oraz lampy interferencyjnej. Jeśli długość fali częstotliwości jest większa od długości lampy, mikrofon wykazuje cechy przetwornika ciśnieniowo-gradientowego. Przy wyższych częstotliwościach przyjmuje on charakterystykę przetwornika interferencyjnego dla dźwięków lateralnych. Pozaosiowe źródła dźwięku są zbierane przy zmniejszonym poziomie natężenia, jednakże są wolne od zabarwień.
 
Dlatego też mikrofony te są odpowiednie do nagrywania pojedynczych instrumentów orkiestry. Obszary zbierania kilku długich mikrofonów superkierunkowych mogą nakładać się na siebie, jak na przykład, podczas dokonywania nagrań na dużej scenie, co nie stanowi żadnego problemu.
 
KMR 82 jest bardziej odporny na szumy spowodowane wiatrem lub wymawianiem głosek wybuchowych, w porównaniu z mikrofonem miniaturowym KM 150, o podobnie dużej kierunkowości. Mikrofon superkierunkowy cechuje się wybitnie niskim poziomem szumów własnych, dobrą odpowiedzią impulsową oraz wysoką mocą wyjściową.
 
Wykresy biegunowe
KMR 82 jest długim mikrofonem typu shotgun, o wybitnie kierunkowej charakterystyce.
 
Kapsuła mikrofonu została umieszczona w osłonie lampy, która ma budowę akustycznie otwartą, lecz posiada także wysoki poziom tarcia wewnętrznego. Mikrofon posiada listkowy charakter kierunkowy. Tłumienie dźwięków bocznych jest praktycznie niezależne od częstotliwości. Kierunkowość mikrofonu KMR 82 jest niezależna od częstotliwości pod kątem ustawienia mikrofonu wynoszącym 90° dla sygnałów audio, co ma wpływ na równowagę dźwiękową nagranego materiału.
 
Filtr
W zakresie częstotliwości 2 kHz – 15 kHz, mikrofon cechuje podbicie, mające na celu kompensację strat transmisyjnych w wysokich częstotliwościach przy dokonywaniu nagrań odległego źródła dźwięku. Może to z kolei nadmiernie eksponować głoski szumiące, gdy mikrofon jest bardzo blisko źródła dźwięku. Dlatego też, dwupozycyjny przełącznik suwakowy umożliwia wybór ustawienia, które zapewnia zrównoważenie wysokich częstotliwości.
 
KMR 82 posiada filtr górnoprzepustowy, celem tłumienia zakłóceń poddźwiękowych. Częstotliwość obcinania może zostać zwiększona do 120 Hz (-3 dB) za pomocą dwupozycyjnego przełącznika suwakowego.
 
Zastosowanie na planie
Mikrofon superkierunkowy posiada bardzo wysoką moc wyjściową oraz niesłychanie niski poziom szumów własnych.
 
Niskie zużycie energii, niewielka masa oraz odporność na szum spowodowany wiatrem lub obsługą, predestynują mikrofon do pracy przy gromadzeniu informacji na planie.
 
Niewielkie rozmiary wraz ze zrównoważonym środkiem ciężkości sprawia, że mikrofon jest łatwy w obsłudze i nie powoduje powstawania efektu byczego bicza.
 
Jednakże, podczas pracy na planie i przy wietrznej pogodzie, zalecamy stosowanie dodatkowej osłony przeciwwiatrowej (będącej akcesorium standardowym). Osłona jest zbudowana z pianki poliuretanowej i służy również jako miękka wyściółka przy przenoszeniu mikrofonu w skórzanym futerale.
 
Uchwyt oraz elastyczne zawieszenie umożliwiają łatwiejsze przenoszenie mikrofonu.